Válságmenedzselés

Válasszon hatékony válságkezelő módszereink közül!

Megelőző válságmenedzselés

Az első szakaszban a vállalati tevékenység normális mederben folyik, a vállalat piaci helyzete stabil, realizálja az ágazatában szokásos nyereséget, esetleg annál is többet. Ebben a szakaszban is foglalkozni kell azonban a válság bekövetkezésének a lehetőségével. A válságszituáció ugyanis objektív.

A vállalati működés e felhőtlen ideje alatt a megelőző (preventív) válságmenedzselésnek van létjogosultsága. A megelőző válságmenedzselés, a vállalati stratégia egészéhez hasonlóan, a vállalat első számú vezetőjének (elnök, vezérigazgató, ügyvezető igazgató stb.) a feladata.

A megelőző válságmenedzselés alapvető célja a vállalat megtartása az adott kedvező piaci helyzetben, a válságjelenségek felbukkanásának lehetőségét minimálisra csökkentve.

Az aktív válság prevenció három fő részből tevődik össze

    jövőkutatás: a jövőt befolyásoló tényezők vizsgálata
    futurológia: a tevékenység komplex jövőképének előrevetítése
    trendek és prognózisok: a működő folyamatok várható változásainak előrejelzése

Zavarelhárító válságmenedzselés

A második szakaszban a vállalatnak a már fenyegető, illetve bekövekezett válsággal kell szembenéznie. Ez a válságmenedzselés igazi területe. Elhárítani a fenyegető válságot, illetve kivezetni a vállalatot a már kialakult válságból. Ebben a szakaszban a válság súlyossága szempontjából igen eltérő fázisokban történhet meg a beavatkozás.
Ezek az eltérő fázisok eltérő kezelést igényelnek.

A válságmenedzselés itt már általában speciális válságmenedzserek bevonásával folyik. Ezeket beoszhatják az addigi első számú vezető mellé is, akut válsághelyzet esetén azonban gyakoribb az addigi vezető leváltása, és új, válságkezelésben jártas szakembert neveznek ki a vállalat élére.
Likviditációs válságmenedzselés

A harmadik szakaszban a vállalat már menthetetlen, felszámolása elkerülhetetlenné vált. A feladat ilyenkor a vállalat felhasznált eszközeinek minél kedvezőbb áron történő értékesítése, a vállalat hitelezőinek minél teljesebb mértékű kielégítése.
Ezt a feladatot már mindig a felszámoló látja el.

A felszámoló értesíti a hitelezőket, felméri a vállalat tartozásait és követeléseit, behajtja a követeléseket, valamint a törvényben meghatározott sorrendben kielégíti a tartozásokat. Ezek után a vállalkozást kivezetik a cégjegyzékből, és megszűnik létezni. Ez utóbbi jogi aktus zárja le a vállalkozás pályafutását.

IntroWeb Kft. | Keresőoptimalizálás, Weboldal készítés Szeged